P L A Y F U L , S C U L P T U R A L , S L O W .


 
PoppyLawman2019.jpg

Email:

plawman@gmail.com

BRITISH BORN, US RAISED, OSLO NORWAY BASED.

Although an English native, I grew up in the golden sunshine state of California from a young age. Later, I made my way south to Los Angeles to study sculpture where I fell in love with the playful and graphic art there while working for a lowbrow pop surrealism gallery. From the sunny L.A. art hub I made my way to creative east London and began working for a London paper artist creating bright and playful paper sets and sculptures for editorials, adverts, and commercials. Happy in the land of paper, I began developing my own set design / model making  work, however I soon realised the temporary nature didn’t satisfy me and I began to be drawn to the field of design for its longevity and mantra of improving quality of life. Particularly, as I began to have a fascination with the concept of Slow Design and the idea of creating connective design that is sensorial, sculptural, playful, experiential and emotional. Leading to taking a Masters in design in Norway, a country that naturally seems drawn to developing connective design. 

PLAYFUL, SCULPTURAL, SLOW, HANDMADE.

I now find myself happily settled in luscious, fjord filled Oslo as a freelance designer focusing on playful, sculptural, and slow designs with a forever love for that which is crafted by the hand.

FØDT I ENGLAND, OPPVOKST I USA, BASERT I OSLO, NORGE.

Født i England, oppvokst i den gylne solskinnsstaten California, der jeg etterhvert bosatte meg i Los Angeles for å studere skulptur. Det var her jeg ble forelsket i den lekne og grafiske kunsten, mens jeg jobbet for et lowbrow pop surrealisme galleri. Fra det solfylte LA dro veien videre til kreative øst-London der jeg begynte å jobbe for en papir kunstner som skaper lekne papir modeller og skulpturer for redaktører, reklame og annonser. Tilfreds med papir som medium begynte jeg å utvikle mitt eget design / modellarbeid, men jeg skjønte snart at den midlertidige naturen ikke tilfredsstilte meg, og jeg begynte å bli trukket mot design med lengre levetid og mantra om å forbedre kvaliteten på liv. Spesielt begynte jeg og fascineres av begrepet Slow Design og ideen om å skape sammenhengende design som er sensorisk, skulpturell, lekfull, opplevelsesmessig og følelsesmessig. Dette førte til en mastergrad i design i Norge, der jeg fikk muligheten til å utforske denne typen design omgitt av storslått natur og den skandinaviske, balansert livsstilen. 

LEKEN, SKULPTURELL, SAKTE, HÅNDLAGET

Jeg befinner meg nå lykkelig bosatt Oslo, som frilans designer, med fokus på leken, skulpturell og sakte design, med evig kjærlighet for det som er laget av hånden.